۰۵۱-۳۷۶۰۰۲۱۰ الی ۱۴ info@sevrinoilco.com | tejaratass@yahoo.com

در حال بروز رسانی این قسمت هستیم

لطفا با شرکت در تماس باشید

آدرس:

مشهد بلوار سجاد خیابان بهار بهار۲ جنب بانک ملی مجتمع تجاری پویا طبقه سوم واحد۱۱

تلفن :۱۴-۰۵۱۳۷۶۰۰۲۱۰

ایمیل: info@sevrinoilco.com & tejaratass@yahoo.com
فکس : ۰۵۱۳۷۶۰۰۲۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۰۲۶۱۹۶