۰۵۱-۳۷۶۰۰۲۱۰ الی ۱۴ info@sevrinoilco.com | tejaratass@yahoo.com

The CPI®-۱۵۰۷ Series compressor lubricants are formulated using premium polyalkylene glycol (PAG), coupled with a high performance additive package. The lubricants are specifically formulated to give negligible solubility or dilution in hydrocarbon gases. These compressor lubricants feature excellent thermal and oxidation stability enabling them to operate over a wide range of temperatures without degradation, varnish, deposit formation, or corrosion, particularly if oxygen is present in the hydrocarbon process gas stream. The high viscosity index (VI) enables them to operate over this wide temperature range with a change in viscosity much reduced than other formulated lubricants. The CPI®-۱۵۰۷ Series are specifically advantageous in high temperature applications, particularly as the low volatility means that there is significantly reduced lubricant in the air stream and any degradation at high thermal temperatures will not result in any detrimental varnishes or deposits. Applications and Compressor Type • Flooded rotary screw compressors • Centrifugal compressors • Liquid ring vacuum pumps Features and Benefits Hydrocarbon insoluble Insignificant dilution in operation Oxidatively stable Longer system life Extremely low volatility Reduced maintenance, reduced top-up High viscosity index Wide temperature range of operation Excellent lubricity Increased efficiency, reduced cost of operation

ارسال به تمامی نقاط ایران

در هر شهری که حضور دارید کافیست از طریق تماس با ما و یا ثبت پیش فاکتور نسبت به خرید خود اقدام نمایید

مناطق تحت پوش:
آذربایجان شرقی | آذربایجان غربی اردبیل | اصفهان | البرز | ایلام | بوشهر | تهران | چهارمحال و بختیاری | خراسان جنوبی | خراسان رضوی | خراسان شمالی | خوزستان | زنجان | سمنان | سیستان و بلوچستان | فارس | قزوین | قم | کردستان | کرمان | کرمانشاه | کهگیلویه و بویراحمد | گلستان | گیلان | لرستان | مازندران | مرکزی | هرمزگان | همدان | یزد |

کلیدواژه ها: ،