۰۵۱-۳۷۶۰۰۲۱۰ الی ۱۴ info@sevrinoilco.com | tejaratass@yahoo.com

روانساز وسایل نقلیه سنگین

شرکت تجارت آرما صنعت سورین عرضه کننده محصولات اصلی روانساز های وسایل نقلیه سنگین ( تمامی برند های خارجی و داخلی )
روغن دنده , واسکازین | روغن لوکوموتیو | روغن ماشین آلات راه سازی | روغن ماشین آلات کشاورزی | روغن موتور دیزلی | روغن موتور گازسوز | گریس وسایل نقلیه

محصولات روانساز وسایل نقلیه سنگین: