۰۵۱-۳۷۶۰۰۲۱۰ الی ۱۴ info@sevrinoilco.com | tejaratass@yahoo.com

بهران توربین EP، برای روانکاری برخی توربین های خاص و سیستم های کمکی آن ها که به روغنی با خواص ضد سایشی قوی نیازمند هستند، پیشنهاد می شود.

مزیت ها

  • خاصیت ضد سایش عالی ( FZG, Fail Load Stage: 10 )
  • خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی
  • جدا پذیری عالی روغن از آب
  • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )

این محصول را شرکت Siemens آلمان تایید کرده است.

برای روانکاری توربین های خاص و سیستم های کمکی با خاصیت ضد سایشی قوی می باشد